Skip to content

Lidé se zdravotním postižením v EU: dlouhá cesta k rovnosti

Datum události: 29/11/2017

Možnosti převzetí

Aby se zajistilo, že lidé se zdravotním postižením mají rovné zastoupení a příležitosti ve společnosti a na pracovišti, usiluje Evropský parlament o posílení strategie EU v oblasti zdravotního postižení, která se zabývá otázkami, jako je rovnost žen a mužů, chudoba a diskriminace. Poslankyně Evropského parlamentu Helga Stevensová se již dlouho angažuje v boji za práva osob se zdravotním postižením. Tvrdí, že pro osoby se zdravotním postižením je možné získat mít lepší zastoupení a lépe je zapojit do společnosti.

Používání souborů cookies na internetových stránkách Evropského parlamentu

Tato stránka používá cookies. Pro optimální zobrazení je třeba cookies přijmout.

Více