Skip to content

Již brzy: přeshraniční streaming, eCall, svoboda tisku a další

Datum události: 23/03/2018

Možnosti převzetí

Zatímco se Parlament schází na týden zasedání výborů v Bruselu, europoslanci pracují na snižování rizik expozice karcinogenům v práci a na svobodě tisku. Rovněž prověří jmenování nového generálního tajemníka Martina Selmayra Evropskou komisí.

Používání souborů cookies na internetových stránkách Evropského parlamentu

Tato stránka používá cookies. Pro optimální zobrazení je třeba cookies přijmout.

Více