Skip to content

Odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů

Datum události: 03/03/2020

Možnosti převzetí

Evropský parlament navrhuje opatření k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů pro prosperující a rovnoprávnou společnost.