Mida teeb Euroopa Liit mitteametlike hooldajate heaks?

Popis

Kas hooldate raskelt haiget või ülalpeetavat sugulast? Olete järelikult mitteametlik hooldaja. Euroopa Liit aitab teid seejuures mitmel moel