Default image for coming soon media.

70. rocznica powstania Parlamentu Europejskiego – 70 lat demokracji europejskiej