Skip to content

Strategie pro plasty a oběhové hospodářství

Datum události: 07/09/2018

Možnosti převzetí

Dosáhnout recyklovatelnosti veškerých plastových obalů do roku 2030, to je jeden z cílů nové strategie zvažované v současné době Evropským parlamentem. Tato nová opatření pomohou evropským státům snížit množství plastového odpadu a omezit jeho devastující dopady na naše životní prostředí, klima, zdraví a ekonomiku.