Skip to content

Какво представлява многогодишната финансова рамка или МФР?

Дата на събитието: 24/09/2020

Възможности за ползване

МФР е дългосрочният бюджет на ЕС, с който се прогнозира какви средства може да се инвестират в политики, укрепващи бъдещето на Европа. Тя подкрепя регионите, градовете, земеделските стопани, университетите, бизнеса и обществеността. Парламентът играе централна роля в процеса на определяне на бюджета.