Какво е Европейският парламент?

Дата на събитието: 31/01/2018

Възможности за ползване

Европейският парламент е пряко избираната парламентарна институция на Европейския съюз. Той има 751 членове от 28 държави от ЕС, организирани в 8 политически групи и представляващи 510 милиона души.