Skip to content

Кои са ценностите на ЕС?

Дата на събитието: 15/03/2021

Възможности за ползване

Всички държави от ЕС споделят определени основни ценности, формиращи основата на свободното общество. ЕС защитава тези споделени ценности, за да гарантира приобщаване, толерантност, справедливост и солидарност.