Skip to main content

Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (разискване)

Подробности

Дата на събитието6.07.2015 г.

Tags