Защо ще гласувам?

Дата на събитието: 15/05/2018

Възможности за ползване

Млада гласоподавателка обяснява защо ще гласува на европейските избори през май 2019 г.