Skip to content

Гласуване

Дата на събитието: 03/12/2019

Възможности за ползване

Европейски избори се провеждат на всеки пет години. Възползвайте се от правото си да изберете кой да ви представлява в Европейския парламент. Можете да гласувате в собствената си държава или в друга държава членка, в избирателна секция или по пощата. Не забравяйте да се регистрирате да гласувате!