Кадри от 2010 г.: Решаващи моменти от годината, връхлетяна от кризата