Skip to main content

Личните ви данни трябва да бъдат защитени: Компрометиране

Description

Личната информация, която въвеждате в интернет, не е защитена. Научете как Парламентът подобрява законите за защита на данните, за да ни предпази от рисковете в интернет.

Подробности

Дата на събитието24.06.2013 г.
Reference:B0010081