Skip to main content

Кадри от пленарната: здраве на животните, НАТО, EURES, Великобритания

Description

ЕП подкрепя новите правила за здраве при животните, изслуша Генералния секретар на НАТО и обмени мнения с председателите на ЕК и ЕС.