Кадри от пленарната: здраве на животните, НАТО, EURES, Великобритания