Skip to main content

Какво ще ядем през 2025 г.?

Description

ЕС обновява остарелия регламент за „нови храни“, но какво всъщност представляват те? Преглед на най-интригуващите от тях.