Skip to main content

Гласуване

Description

Европейски избори се провеждат на всеки пет години. Възползвайте се от правото си да изберете кой да ви представлява в Европейския парламент. Можете да гласувате в собствената си държава или в друга държава членка, в избирателна секция или по пощата. Не забравяйте да се регистрирате да гласувате!

Подробности

Дата на събитието3.12.2019 г.
Reference:B01ESN191203