Skip to main content

Ролята на жените в изграждането на Европа

Description

Жените играят съществена роля в изграждането и еволюцията на Европа. В това видео Европейският парламент разглежда ролята на осем изключителни жени в създаването на тази Европа, която познаваме днес.

Related media