Разходите на ЕС по време на криза

Описание

Старира конференцията за бюджета, слагаща началото на две години дебат в ЕС при продължаваща икономическа криза.