Skip to main content
Coming soon

Бъдещето на Европа: Еврозоната трябва да се засили (Первенш Берес/Раймер Бьоге)

Description

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Двама от докладчиците, Первенш Берес и Раймер Бьоге, искат да доближат икономиките на страните от еврозоната, за да ги направят по-устойчиви на външни шокове. Специален бюджет за Еврозоната е едно от ключовите им предложения.

Подробности

Дата на събитието22.02.2017 г.
Reference:NI01PUB170220EURO