Skip to main content

Справяне с хакерите: Европейският парламент одобри мерки за борба с киберпрестъпността

Description

Членовете на ЕП обявиха, че прекратяването на атаките чрез софтуер за изнудване е водещ приоритет и приеха нови строги правила в областта на киберсигурността. Гражданите, предприятията и правителствата в ЕС са изправени пред все по-голяма заплаха от хакерите и киберпрестъпниците. Европейският парламент одобри хармонизирана система съгласно преработената Директива за мрежова и информационна сигурност (МИС2) на ЕС, която ще защити неприкосновеността на личния живот и финансите и ще гарантира по-безопасна онлайн среда.