Skip to main content
Coming soon

Бежанска и имигрантска криза: финансовите разходи

Description

Колко пари са нужни на ЕС, за да се справи с имигрантската криза? Джордж Сорос от фондация Отворено общество обсъжда с депутатите.

Подробности

Дата на събитието30.06.2016 г.
Reference:N006160630001