Акценти от пленарната сесия: Състоянието на ЕС, план за възстановяване и външна политика