Skip to main content

Акценти от пленарната сесия: Унгарският закон срещу ЛГБТИК, подобряване на свързаността и по-силна роля за EMA

Description

Парламентът осъди новото законодателство в Унгария, което дискриминира ЛГБТИК и призова ЕС да започне процес за налагане на санкции. Евродепутатите приеха планове за подобряване на свързаността в целия ЕС и за засилване на борбата с онлайн материалите, свързани със сексуално посегателство над деца. Парламентът гласува за удължаване на мандата на Европейската агенция по лекарствата и взе решение относно приоритетите за следващата програма за действие за околната среда.