Skip to main content

Акценти от пленарната сесия: Правата на потребителите, индустриалната стратегия и борбата с бездомността

Description

Парламентът одобри мерки, позволяващи на потребителите да предприемат колективни действия срещу несправедливостта и призова за стъпки, целящи улесняване ремонта на продуктите. Евродепутатите настояха за действия за преодоляване на засилващата се тенденция с бездомността в ЕС. Парламентът призова актуализираната индустриална стратегия на ЕС да вземе предвид въздействието на COVID-19 и настоя достъпът до лекарства в целия блок да бъде улеснен.

Подробности

Дата на събитието27.11.2020 г.
Reference:N01AFPS2011265NUM