Skip to main content

Акценти от пленарната сесия: намаляване на емисиите на CO2, върховенство на закона и младежка безработица

Description

Парламентът гласува за по-висока цел за намаляване на емисиите до 2030 г. и обяви, че стратегията за горите трябва да бъде приведена в съответствие с Европейския зелен пакт. Членовете на ЕП призоваха за механизъм за върховенството на закона за защита на демокрацията в ЕС, както и за общи правила за колективно финансиране и повече финансови средства в помощ на младите хора.