Skip to main content

Парламентарни групи: „Обнови Европа“

Description

Членовете на Европейския парламент съставиха политическите си групи. „Обнови Европа“ е новосъздадена партия в Европейския парламент, която заменя групата АЛДЕ.

Подробности

Дата на събитието19.08.2019 г.
Reference:N01PUB190724REGR