Парламентът призовава за спешна подкрепа на творческия сектор