Skip to main content

Парламентът призовава за спешна подкрепа на творческия сектор

Description

Въпреки че творческият сектор получи известно финансиране от ЕС чрез по-гъвкави правила за държавните помощи и програмата „Творческа Европа“, не е създаден фонд на ЕС за възстановяване в областта на културата. Членовете на ЕП настояват за по-пряка подкрепа на културата и за допълнителни средства за изкуствата в дългосрочния бюджет.

Подробности

Дата на събитието17.09.2020 г.
Reference:N01PUB200914CULT