Парламентът и Европейският зелен пакт

Описание

Изменението на климата вече оказва своето въздействие върху европейците. Сега Европа действа с Европейския зелен пакт, а Парламентът играе централна роля в изграждането на устойчивата икономика на бъдещето.

Related media