Skip to main content

Парламентът и Европейският зелен пакт

Description

Изменението на климата вече оказва своето въздействие върху европейците. Сега Европа действа с Европейския зелен пакт, а Парламентът играе централна роля в изграждането на устойчивата икономика на бъдещето.

Related media