Skip to main content

Нови храни: печеливша иновация или риск за здравето?

Description

Джеймс Никълсън и Барт Стаес призовават за по-ясна категоризация на новосъздадените храни и повече баланс между защитата на потребителите и нанотехнологичните иновации в сектора.

Related media