Title: Какво получавам от ЕС?

Описание

Получавам по-безопасни храни и продукти. По-чист въздух и вода. Възможност да живея и работя, където пожелая. Мога да се обаждам вкъщи на цени като в моята страна, независимо къде се намирам в ЕС. Мога да плащам с една валута в 19 различни държави. Това са само някои от ползите, които получавам от ЕС.

Related media