В ЕП се проведе изслушване на кандидатите за комисари с ресори „Здравеопазване“, „Правосъдие“, „Равнопоставеност“ и „Вътрешен пазар“