Skip to main content

Да превърнем ЕС в по-добро място за работа

Description

Европейският парламент ще гласува ново законодателство, което ще позволи на командированите работници да получават равни права и равно заплащане, докато работят временно в други страни от ЕС.

Related media