Skip to main content

Интервю: „за” и „против” АСТА

Description

Съдбата на антипиратското споразумение е в ръцете на депутатите. Дейвид Мартин и Кристофър Фелнер коментират възгледите на групите си.

Подробности

Дата на събитието25.04.2012 г.
Reference:N0030184