Skip to main content

Трафикът на хора все още съществува в ЕС

Description

Между 2017 и 2018 г. са докладвани над 14 000 жертви на трафик на хора в ЕС. Действителният брой на жертвите на сексуална или трудова експлоатация вероятно e много по-голям. Близо половината от всички регистрирани жертви в ЕС са граждани на Съюза. Членовете на Европейския парламент призовават за по-голямо транснационално сътрудничество и актуализиране на директивата за борба с трафика на хора от 2011 г.

Подробности

Дата на събитието16.02.2021 г.
Reference:N01AFPS210210HUMT