Skip to main content

История: Обединението зад единния пазар

Description

Европейците считат успеха на единния пазар за даденост, но свободното движение на стоки, капитали, услуги и хора непрекъснато развиващ се проект. Как започна той и накъде трябва да вървим сега?

Подробности

Дата на събитието13.06.2010 г.
Reference:V0010003