Skip to main content

futureu.europa.eu – порталът към Конференцията за бъдещето на Европа

Description

Конференцията за бъдещето на Европа е Вашата възможност да изразите мнението си. Как можете да участвате? Всичко започва от многоезичната цифрова платформа futureu.europa.eu – порталът към Конференцията за бъдещето на Европа.

Подробности

Дата на събитието13.07.2021 г.
Reference:N01AFPS210707TECO