Skip to main content

Франческо Фрези: Спомени за Рим

Description

Присъствали ли сте на историческо събитие? Франческо Фрези е бивш служител в ЕС, един от последните живи свидетели на подписването на Договора от Рим. В настоящите трудни времена той ни припомня за споделените ценности, поставили основите на сегашния Европейски съюз.

Подробности

Дата на събитието8.05.2017 г.
Reference:E001ESN170428INT