Европейски семестър: инструмент за поддържане баланс в страните от ЕС