Skip to main content

Европейски семестър: инструмент за поддържане баланс в страните от ЕС

Description

Кризата от 2008 г. разкри големи дефицити и нива на държавен дълг в много страни от ЕС. Как Европа съчетава различните национални бюджети?

Подробности

Дата на събитието14.06.2016 г.
Reference:V0070041