Цифровото бъдеще на Европа

Описание

Живеем във време на цифрова революция. Изкуственият интелект и суперкомпютрите ще преобразят живота ни в области от транспорта до здравното обслужване. Чрез новата програма „Цифрова Европа“ членовете на ЕП искат да се осигури, че ЕС заема водещи позиции в областта на новите технологии и е на верния път към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Related media