Дебат за председателството на ЕС: водещ кандидат Ска Келер (ЕЗП)