Skip to main content

Премахване на бездомността в Европа

Description

Няма официални данни за броя на бездомните в ЕС, но според оценките около 700 000 са хората без дом в Европа, което е 70% повече спрямо техния брой преди десетилетие. Европейският парламент призовава за стратегия за целия ЕС, която да допринесе за премахване на бездомността и осигуряване на достойно жилищно настаняване на бездомните до 2030 г.