Skip to main content

Защита на личните данни: следене на коронавируса, а не на отделния човек

Description

Националните правителства проучват потенциала на приложенията за проследяване на коронавируса с цел следене на развитието и разпространението на COVID-19. Членовете на комисията по граждански свободи на Европейския парламент подкрепят усилията на ЕС, гарантиращи, че въвеждането на подобни приложения няма да нарушава основните европейски права, сред които защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Related media