Skip to main content
Coming soon

Общи цели: имиграция

Description

Бежанската криза очерта различните мнения спрямо имиграцията сред страните-членки. Европейският съюз работи за справедливо разпределяне на бежанците в цяла Европа. Имиграцията е важна за икономическото бъдеще на ЕС. Попитайте мексиканката Монсерат, дошла от Мексико, за да работи в Германия по схемата на Синята карта.

Подробности

Дата на събитието1.02.2017 г.
Reference:N02ESN170201INT