Skip to main content

Борбата с тероризма: правният отговор на Европа

Description

Депутатът Холмайер и Мишел Конинкс, председател на Евроджъст, обсъждат как да се спре радикализацията и наемането на бойци от ЕС.