Skip to main content

Намаляване на разликите по полов признак

Description

ЕС е едва на половината от пътя към полово равенство, а напредъкът е бавен, само с незначителни подобрения през последните десетилетия. ЕП усилено придвижва серия от действия, насочени към намаляване на разликите по полов признак. 

Подробности

Дата на събитието6.02.2017 г.
Reference:N01PUB170206INT