Един срещу друг: Парламентът в Страсбург и Конгресът във Вашингтон