Skip to main content

Привличането на най-ярките умове – приоритет за Европа

Description

Сесилия Викстрьом насочва усилията към подобряване правата за студенти и учени от неевропейски страни, извършващи изследвания в Европа.