Skip to main content

5 години в 60 секунди: Алехо Видал-Квадрас

Description

Алехо Видал-Квадрас, зам.-председател на ЕП и член на групата на ЕНП казва своето мнение за постиженията и неуспехите през мандата 2009-2014 г. на ЕП.

Подробности

Дата на събитието3.03.2014 г.
Reference:V0060054