Skip to main content

5 числа за запомняне от пленарната сесия в Страсбург

Description

От „Досиетата от Рая“, правилата срещу дъмпинга, защитата на потребителите онлайн до наградата ЛУКС за 2017 г. и търсещите убежище - 5-те числа за запомняне от пленарната сесия.

Подробности

Дата на събитието17.11.2017 г.
Reference:N01PUB171117FNUM